η θερμική ισορροπία

Όταν δυο σώματα έρθουν σε επαφή, τα σωματίδιά τους αλληλεπιδρούν-συγκρούονται τα σωματίδια του ενός με τα σωματίδια του άλλου-και έτσι μεταφέρεται ενέργεια από τα σωματίδια του θερμότερου που είναι ταχύτερα στα σωματίδια του ψυχρότερου που είναι βραδύτερα. Σιγά-σιγά λοιπόν τα σωματίδια του θερμότερου  γίνονται βραδύτερα με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η θερμοκρασία του θερμότερου σώματος. Από την άλλη τα σωματίδια του ψυχρότερου σώματος γίνονται ταχύτερα με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία του ψυχρότερου σώματος. Μετά από λίγο τα δυο σώματα θα αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία. Τότε λέμε ότι έχει επέλθει θερμική ισορροπία. Ποια όμως είναι αυτή η θερμοκρασία; Μπορούμε να την προβλέψουμε; Όχι, μπορούμε όμως να την υπολογίσουμε (τον τρόπο θα τον μάθετε σε άλλη τάξη). Πάντως αυτή η θερμοκρασία εξαρτάται από τις μάζες των δυο σωμάτων, τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένα και από τις αρχικές τους θερμοκρασίες.

θερμικη ισορροπια

Advertisements
This entry was posted in φυσική A γυμν.. Bookmark the permalink.