η θερμοκρασία

Δες το βίντεο

Η θεμοκρασία είναι ένα μέγεθος που μας δείχνει πόσο ζεστό ή πόσο κρύο είναι ένα σώμα. Τη μετράμε με τα θερμόμετρα σε βαθμούς κελσίου ( ºC ) ή σε άλλες μονάδες.

Η θερμοκρασία έχει σχέση με την ταχύτητα των μορίων. Τα μόρια των σωμάτων κινούνται (θερμική κίνηση). Όσο γρηγορότερα  κινούνται τα μόρια τόσο μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουν τα σώματα. Η θερμοκρασία λοιπόν των σωμάτων εξαρτάται από την κινητικότητα των μορίων τους.

Που στηρίζεται η κατασκευή των θερμομέτρων:

Πολλές ιδιότητες των σωμάτων εξαρτώνται από τη θερμοκρασία. Το μήκος μιας μεταλλικής ράβδου ( θερμόμετρα διμεταλλικού ελάσματος), ο όγκος ενός υγρού ( θερμόμετρα υδραργύρου, οινοπνεύματος, …), η πίεση ενός αερίου (αερικά θερμόμετρα), η πυκνότητα ενός υγρού ( θερμόμετρο Γαλιλαίου), η αντίσταση ενός σύρματος στη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος ( θερμόμετρα αντίστασης), η ταλάντωση των κρυστάλλων του χαλαζία ( θερμόμετρα quartz), το χρώμα κάποιων υλικών ( θεμομετρικές ταινίες, θερμόμετρα υγρών κρυστάλλων), η ένταση της ακτινοβολίας ορατής ή αόρατης που εκπέμπουν διάφορα υλικά ( θερμόμετρα φωσφόρου, υπερύθρου),…..

** Υπάρχουν και κρυόμετρα που μετράνε πολύ χαμηλές θ και πυρόμετρα που μετράνε πολύ υψηλές θ.

Διάφορες θερμοκρασίες σε βαθμούς κελσίου( ºC) :

-273  το απόλυτο μηδέν (ακινητοποιούνται τα μόρια)

-272,28  το σημείο πήξης του ηλίου σε πίεση 26 ατμόσφαιρες

-268,87  το σημείο υγροποίησης του ηλίου

-210,5  το σ.π. του αζωτου

-200  το σ.υ. του αέρα

-195,8  το σ.υ. του αζώτου

-89,2  η μικρότερη θ στην επιφάνεια της γης (Ανταρκτική)

-78,5  το σ.π. του διοξειδίου του άνθρακα

-38,9  το σ.π. του υδραργύρου

0   το σ.π. του νερού

28,5  το σ.τήξης του καισίου (στην παλάμη μας υγροποιείται αμέσως !)

37  το σ.ανάφλεξης του λευκού φωσφόρου ( δεν τον πιάνουμε γιατί θα μας προκαλέσει έγκαυμα)

58  η μεγαλύτερη θ στην επιφάνεια της γης (Λιβύη-Καλιφόρνια)

60  το σ. τ. του κεριού

75  το σ. ζέσης του νερού στην κορυφή του Έβερεστ

100  το σ.ζ. του νερού στην επιφάνεια της θάλασσας

184  το σ.ανάφλεξης του χαρτιού

250  το σ.ανάφλεξης του ξύλου

327  το σ.τ. του μολύβδου

660  η θ της φλόγας από την καύση του φυσικού αερίου

700  το σ.τ. της πέτρας

1.060  το σ.τ. του χρυσού

1.280  το σ.τ. των κεραμικών που προστατεύουν τα διαστημόπλοια

1.535  το σ.τ. του σιδήρου

3.370  το σ. τ. του βολφραμίου ( το συρματάκι στις λάμπες πυράκτωσης)

3.500  η θ της οξυακετυλενικής φλόγας ( συγκόληση μετάλλων)

4.160  το σ. τ. του καρβιδίου του αιφνίου !!( το ανθεκτικοότερο υλικό)

5.527  η θ στην επιφάνεια του Ήλιου

29.727  η θ της αστραπής

14.000.000  η θ στο εσωτερικό του Ήλιου

Advertisements
This entry was posted in φυσική A γυμν.. Bookmark the permalink.