η ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων

Πως βρίσκουμε την ηλεκτρονιακή δομή των ατόμων :

Οι στοιβάδες αποτελούνται από υποστοιβάδες, τις οποίες συμβολίζουμε S, P, D,F, … Αυτές συμπληρώνονται με 2, 6, 10, 14, …. e αντίστοιχα. Στο πινακάκι που βλέπεις στο κάτω μέρος ακολουθούμε ένα προς ένα τα διαγώνια βελάκια από πάνω προς τα κάτω μέχρι να συμπληρώσουμε τα e του ατόμου  ( οι εκθέτες αντιπροσωπεύουν τα e που βάζουμε στις υποστοιβάδες ) .  π.χ.

αν  Z=29  =>  1s2s2p3s2 3p4s3d9 ,

αν  Z=30   =>  1s2s2p3s2 3p4s3d10 ,

αν  Z=31  =>  1s2s2p3s2 3p4s3d10 4p1

Advertisements
Εικόνα | This entry was posted in σχετικά με τις φυσ.επιστήμες, χημεία Β γυμν., χημεία Γ γυμν.. Bookmark the permalink.