επαναληπτικές ερωτήσεις 1

 1. Να αναφέρεις 2 χαρακτηριστικά των καθαρών ουσιών.

Έχουν πάντα την ίδια σύσταση, ανεξάρτητα από το πώς τις φτιάχνουμε. Αποτελούνται από 1 είδος κατιόντων & ανιόντων ή 1 είδος μορίων ή 1 είδος ατόμων

 1.  Πώς λέγονται οι ουσίες που προκύπτουν με ανάμειξη των καθαρών ουσιών ;

Μείγματα

 1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουμε τις καθαρές ουσίες ;

Σε μονοατομικά και πολυατομικά στοιχεία , σε μοριακές και ιοντικές ενώσεις

 1. Ποιες  ουσίες δε διασπώνται σε απλούστερες ουσίες ;

Οι απλές, δηλαδή τα στοιχεία

 1.  Ποιες καθαρές ουσίες αποτελούνται από πολλά συστατικά ;

Οι ενώσεις

 1. Ποιες καθαρές ουσίες αποτελούνται από μόρια ;

Οι μοριακές ενώσεις και τα πολυατομικά στοιχεία

 1. Ποιες καθαρές ουσίες αποτελούνται από ιόντα;  Τα ιόντα τους διατάσσονται σε τυχαίες θέσεις στο χώρο ; Τι έχεις να πεις γι αυτό ;

Οι ιοντικές ενώσεις. Τα ιόντα τους (κατιόντα και ανιόντα) υπό ορισμένη αναλογία διατάσσονται σε συγκεκριμένες θέσεις  και σχηματίζουν τελικά  κρυστάλλους διαφόρων μεγεθών

 1. Πως από τα άτομα σχηματίζονται τα ιόντα και ποια είναι τα είδη τους ;

Όταν τα άτομα αποβάλλουν ηλεκτρόνια φορτίζονται θετικά και γίνονται κατιόντα. Όταν τα άτομα παίρνουν ηλεκτρόνια φορτίζονται αρνητικά και γίνονται ανιόντα

 1. Ποια είναι τα υποατομικά σωματίδια – ποιο είναι το ηλεκτρικό τους φορτίο;

Πρωτόνια(θετικά),νετρόνια(ουδέτερα),ηλεκτρόνια(αρνητικά)

 1. Πόσο είναι το μικρότερο ηλεκτρικό φορτίο; Γιατί το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένο μέγεθος;

Το φορτίο του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου. Γιατί όλα τα φορτία είναι ακέραια πολλαπλάσια αυτής ελάχιστης(στοιχειώδους)ποσότητας-π.χ. δεν υπάρχει ηλεκτρικό φορτίο ίσο με 2,5 φορές το φορτίο του ηλεκτρονίου 

 1. Ποια είναι η δομή ενός ατόμου; Πόσο μικρότερος είναι ο πυρήνας από το άτομο;

Το άτομο στο κέντρο του έχει τον πυρήνα οποίος αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια. Γύρω από τον πυρήνα και σε μεγάλες αποστάσεις σε σχέση με τις διαστάσεις του πυρήνα περιφέρονται τα ηλεκτρόνια σε συγκεκριμένες τροχιές. Συγκεκριμένα τα ηλεκτρόνια τα συναντάμε σε συγκεκριμένες σφαιρικές επιφάνειες, που τις λέμε στοιβάδες. Αυτές είναι 7. Η διάμετρος του πυρήνα είναι 10000 περίπου φορές μικρότερη από τη διάμετρο του ατόμου

 1. Τι σημαίνουν τα προθέματα: milli(m), micro(μ), nano(n),pico(p), fempto(f), atto(a);  Πόσο είναι το  Angstrom (Å);

m=χιλιοστό(10-3 ), μ=εκατομμυριοστό(10-6 ) ,n=δισεκατομμυριοστό, (10-9 ) =τρισεκατομμυριοστό(10-12 ), p=τετράκις εκατομμυριοστό(10-15 ), f=πεντάκις εκατομμυριοστό(10-18 ), a=εξάκις εκατομμυριοστό(10-21 ).    1 Å=10-10 m

 1. Γιατί το άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο;

Γιατί τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια είναι ισάριθμα, τα πρωτόνια είναι θετικά, τα ηλεκτρόνια αρνητικά, τα νετρόνια ουδέτερα, τα φορτία του πρωτονίου και του ηλεκτρονίου είναι ίσα σε απόλυτη τιμή. Για όλους αυτούς τους λόγους το συνολικό θετικό φορτίο των πρωτονίων είναι ίσο με το συνολικό αρνητικό φορτίο των ηλεκτρονίων. Έτσι τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα

 1. Ποιοι είναι οι δύο αριθμοί που αποτελούν την ταυτότητα του κάθε ατόμου;  Τι μας δείχνουν και πως συμβολίζονται;

Ο ατομικός (Ζ) και ο μαζικός(Α) αριθμός . Ο Ζ μας δείχνει πόσα  πρωτόνια και ο Α πόσα  πρωτόνια και νετρόνια μαζί  έχει το άτομο

 1. Τι είναι τα ισότοπα; Δώστε ένα παράδειγμα.

Είναι  άτομα με τον ίδιο Ζ και διαφορετικό Α. Φυσικά αυτά τα άτομα διαφέρουν στον αριθμό των νετρονίων. Παράδειγμα : τα 3 ισότοπα του υδρογόνου που έχουν ίδιο Ζ  (Ζ=1) και διαφορετικό Α (Α= 1 ή 2 ή 3)

 1. Ποιος έδωσε στα άτομα το όνομά τους  ; Δώστε μερικά χαρακτηριστικά τους.

Ο Δημόκριτος ο οποίος πίστευε ότι τα άτομα είναι αδιαίρετα (α+τομή). Τα άτομα είναι : άγευστα, άοσμα, αόρατα, άχρωμα, άτμητα, ηλεκτρικά ουδέτερα, σφαιρικά, κούφια.

 1. Να γράψετε τα σύμβολα των ατόμων που σας έχω υποδείξει :

………………………………………..……….

 1. Οι ιοντικές ενώσεις στις συνήθεις συνθήκες είναι στερεά. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που είναι δομημένες. Εξηγείστε.

Οι ιοντικές ενώσεις αποτελούνται από κατιόντα και ανιόντα που υπό ορισμένη αναλογία έχουν σχηματίσει κρυστάλλους-ιοντικούς κρυστάλλους.

19.Πως σχηματίζονται τα μόρια;

Τα άτομα μοιράζονται εξωτερικά τους ηλεκτρόνια με αποτέλεσμα να ενώνονται.

Ποια είδη μορίων γνωρίζετε;

Μόρια πολυατομικών στοιχείων (αποτελούνται από όμοια άτομα) και μόρια μοριακών ενώσεων ( αποτελούνται από διαφορετικά άτομα).

 1. Κάποιος ισχυρίζεται ότι τα άτομα είναι συμπαγείς μπίλιες. Κάποιος άλλος ότι τα άτομα έχουν σκόρπια κάποια σωματίδια. Κάποιος άλλος λέει ότι τα άτομα μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά φορτισμένα. Τι έχετε να πείτε και στους τρεις;

Και οι τρεις κάνουν λάθος. Τα άτομα είναι κούφια – τα e περιφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις γύρω από τον πυρήνα που βρίσκεται στο κέντρο. Όπως είπαμε στο κέντρο βρίσκεται ο πυρήνας με τα p και τα n και γύρω από αυτόν περιφέρονται τα e σε συγκεκριμένες τροχιές. Τα άτομα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα . Το συνολικό αρνητικό φορτίο των e είναι ίσο με το συνολικό θετικό φορτίο των p.

 1. Πως σχηματίζονται τα κατιόντα και πως τα ανιόντα; (τι φορτίο έχουν;)

Τα κατιόντα σχηματίζονται από τα άτομα με αποβολή e και έχουν θετικό φορτίο. Τα ανιόντα σχηματίζονται από τα άτομα με πρόσληψη e και έχουν αρνητικό φορτίο.

 1. Κατά τις χημικές αντιδράσεις σχηματίζονται νέες ουσίες.

Τα άτομα που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις (τι παθαίνουν;) αναδιατάσσονται

Στις χημικές αντιδράσεις η μάζα δεν μεταβάλλεται.

Στις ενδόθερμες αντιδράσεις η θερμοκρασία μειώνεται.

Για να γίνει μια χηική αντίδραση οι δομικοί λίθοι των αντιδρώντων πρέπει να συγκρουστούν με κατάλληλο προσανατολισμό και να έχουν κατάλληλη  ενέργεια.

 1. Ισοσταθμίστε τις αντιδράσεις:

Η2Ο2 → 2 Η2Ο   +  Ο2

Να3Ν    → 6 Να    +  1 Ν2

 1. Τι συμβαίνει στα άτομα (και τα ιόντα) όταν γίνεται μια αντίδραση;

Αναδιατάσσονται ώστε να δημιουργηθούν οι νέες ουσίες

 1. Τι πρέπει να συμβεί στους δομικούς λίθους των ουσιών για να γίνει αντίδραση;

Πρέπει να συγκρουστούν με κατάλληλο προσανατολισμό και με κατάλληλη ενέργεια

 1. Από τις ουσίες που συμμετέχουν σε μια αντίδραση ποιες χαρακτηρίζουμε αντιδρώντα και ποιες προϊόντα;

Αντιδρώντα είναι οι αρχικές ουσίες και προϊόντα είναι οι νέες ουσίες

 1.  Πως μπορούμε να επιταχύνουμε τις αργές αντιδράσεις;

 Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε κάποιες ουσίες που λέγονται καταλύτες

 1. Ποιες αντιδράσεις χαρακτηρίζονται ενδόθερμες; Τι επίδραση έχουν αυτές οι αντιδράσεις;

Ενδόθερμες είναι οι αντιδράσεις που απορροφούν θερμότητα. Ελαττώνουν τη θερμοκρασία

 1. Διατυπώστε το νόμο του Λαβουαζιέ.

Σε κάθε χημ. αντίδραση η μάζα διατηρείται, δηλαδή η μάζα των προϊόντων είναι ίση με τη μάζα των αντιδρώντων

 1. Ισοσταθμίστε τις αντιδράσεις:

1C8H16 (l)  + 11O2 (g)  → 8CO2 (g) + 8H2O (g)

3Fe (s) + 2O2 (g)   →  1Fe3O4 (s)

3Fe3Ο4 (s) + 8Αl (s) → 4Al2O3 (s)  + 9Fe (s)

 1. Τι είναι οι χημικές αντιδράσεις;

Είναι τα φαινόμενα κατά τα οποία δημιουργούνται νέες ουσίες.

 1. Σε ένα διάλυμα δε μπορούμε να διαλύσουμε και άλλη ποσότητα ουσίας. Πως χαρακτηρίζετε το διάλυμα;

Κορεσμένο.

 1. Για να σχηματίσουμε ένα αέριο διάλυμα αναμιγνύουμε δύο ουσίες, την Α που είναι αέρια και την Β που είναι υγρή. Ποια από τις δύο ουσίες είναι ο διαλύτης και γιατί;

Ο διαλύτης δεν αλλάζει φυσική κατάσταση. Η Α ήταν αέρια και συνεχίζει να είναι αέρια. Έτσι διαλύτης είναι η Α.

 1. Πως παρασκευάζουμε τα μίγματα ; Να αναφέρετε δύο χαρακτηριστικά τους.

 Τα μείγματα προκύπτουν με την ανάμειξη των καθαρών ουσιών. Στα μείγματα η σύσταση ποικίλει και τα συστατικά διατηρούν τις περισσότερες ιδιότητές τους.

 1. Με ποια μέθοδο διαχωρίζουμε τα έμμορφα συστατικά του αίματος από το πλάσμα;

Φυγοκέντριση.

 1. Που στηρίζεται η απόσταξη; Αναφέρετε ένα μείγμα που το διαχωρίζουμε με απόσταξη.

Στα διαφορετικά σημεία βρασμού των συστατικών. Αλατόνερο.

 1. Με διήθηση διαχωρίζουμε μείγμα 2 υγρών ουσιών, μείγμα 2 στερεών ουσιών ή μείγμα μιας στερεής και μιας υγρής ουσίας;

Μείγμα στερεής και υγρής ουσίας.

 1. Όταν φτιάχνουμε ένα ρόφημα ποιες διεργασίες ακολουθούμε;

Εκχύλιση – Απόχυση.

 1. Με ποια μέθοδο διαχωρίζουμε το αλευρόρυζο;

Κοσκίνισμα.

 1. Τι σημαίνει η έκφραση ¨ Το γάλα έχει περιεκτικότητα 1,5 % w/v σε λιπαρά¨;                      1,5  g λιπαρά περιέχονται σε 100 ml γάλα.
 2. Πόσα λιπαρά παίρνουμε αν πιούμε 2 κούπες από το παραπάνω γάλα χωρητικότητας 300ml;

1,5 g λιπαρά περιέχονται σε 100 ml γάλα

χ ; λιπαρά περιέχονται σε 600 ml γάλα

—————————————————-

χ = 9  g λιπαρά

Advertisements
This entry was posted in χημεία Β γυμν.. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s