για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Γενικά ρύπανση είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με παράγοντες (ρύποι) που είναι βλαπτικοί στους οργανισμούς. Οι ρύποι μπορεί να είναι η θερμότητα, οι ήχοι, οι ακτινοβολίες, οι ουσίες, οι μικροοργανισμοί. Στην τελευταία περίπτωση η ρύπανση λέγεται και μόλυνση.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ

Πρωτογενείς ( προέρχονται απ’ευθείας από τις πηγές ) :

CO ,CO2 , NO ,SO2 ,H2S ,H/C , διοξίνες  &   φουράνια , χλωροφθο-ράνθρακες , καρβονυλικές ενώσεις , αμίαντος , Pb , Hg , Cd , Ni , As , Al , αιωρούμενα σωματίδια.

Δευτερογενείς ( προέρχονται από τους πρωτογενείς & την επίδραση της UV ακτινοβολίας ή ηλεκτρ. εκκενώσεων) :

Ο3 ,ΝΟ2 , ΗΝΟ3 , SO3 , H2SO4 , καρβονυλικές ενώσεις , υπεροξυακετυλονιτρικός εστέρας.

ΠΗΓΕΣ

Μέσα μεταφοράς – εργοστάσια παραγωγής ενέργειας-κεντρική θέρμανση – βομηχανίες & βιοτεχνίες – γεωργικές δραστηριότητες – οικοδομικές δραστηριότητες – δράση ηφαιστείων – καύση απορριμάτων & βιομάζας – επεξεργασία αποβλήτων – ζώα – άνεμοι – χρήση σπρέι, ψυκτικών υγρών, πυροσβεστήρων – πυρκαγιές – πυρηνικές δοκιμές –  …………….

ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΟ ΝΕΦΟΣ

  • Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι υπεύθυνα για την πρόκληση πολλών πρόωρων θανάτων ( προσροφούν βαριά Me , διοξίνες , φουράνια, αρωματικούς Η/C , …)
  • το όζον , με την εξαιρετικά υψηλή  ικανότητα οξείδωσης βιομορίων, αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα  από φλεγμονώδεις καταστάσεις του αναπνευστικού συστήματος , εξάρσεις   των κρίσεων άσθματος και άλλα πνευμονολογικά νοσήματα.
  • το μονοξείδιο του άνθρακα
  • τα οξείδια του αζώτου

Παρόμοια οξειδωτική δράση στους ιστούς των πνευμόνων παρουσιάζουν και τα οξείδια του αζώτου .

ΔΙΟΞΙΝΕΣ – ΦΟΥΡΑΝΙΑ

Η οικογένεια των ουσιών αυτών αποτελείται από 75 διοξίνες  P.C.D.D. ( πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες ), 135 φουράνια P.C.D.F. ( πολυχλωριωμένα διβενζοφου-ράνια) και 230 ανάλογα διοξινών P.C.B.’s ( πολυχλωριωμένα διφαινύλια ).

 

Eίναι εξαιρετικά λιπόφιλες και γι αυτό βιοσυσσωρεύονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο λιπώδη ιστό  θηλαστικών και ψαριών.

Τοξικές είναι 7 διοξίνες , 10 διβενζοφουράνια και 15 ανάλογα διοξινών.

Οι τοξικές αυτές ουσίες έχουν ένα ευρύ φάσμα  βλαπτικών επιδράσεων όπως τοξικότητα στο ανοσολογικό, νευρικό και ενδοκρινολογικό σύστημα , ενώ σχετίζονται με γενετικές ανωμαλίες στις ανδρικές ορμόνες  και με δυσλειτουργίες του θυρεοειδούς αδένα.

Περαιτέρω, υπάρχει η δυνατότητα εισόδου των διοξινών μέσω του πλακούντα και στο έμβρυο εγκύων γυναικών δημιουργώντας γενετικές ανωμαλίες σε αυτό.

UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ & OΖΟΝΟΣΦΑΙΡΑ

Η υπεριώδης ακτινοβολία διακρίνεται σε 3 περιοχές:

1) Την UVA: Αυτή περιλαμβάνει τα μεγάλα μήκη κύματος (320-400nm) και συνεπώς είναι σχετικά χαμηλής ενέργειας. Διεισδύει βαθιά μέσα στον οργανισμό, φτάνοντας μέχρι το χόριο. Προκαλεί άμεσο μαύρισμα του, λόγω της οξείδωσης της ήδη υπάρχουσας μελανίνης στην επιφάνεια του δέρματος. Δεν προκαλεί σημαντικό ερύθημα και ηλιακό έγκαυμα.

2) Την UVB : Αυτή κυμαίνεται σε σχετικά μικρά μήκη (290-320nm) και για τον λόγο αυτό είναι υψηλής ενέργειας. Έχει μικρό βάθος διείσδυσης, που σταματά στην επιδερμίδα, χωρίς να εισέρχεται καθόλου στο χόριο. Ευθύνεται για την παραγωγή της μελανίνης και του μαυρίσματος. Μπορεί να προκαλέσει ερύθημα και ηλιακό έγκαυμα.

3) Την UVC : Χαρακτηρίζεται από τα μικρά μήκη κύματος (185-290nm) και την υψηλή ενέργεια που περιέχει. Μπορεί να προκαλέσει χημικές και γενετικές αλλαγές στον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά δεν μπορεί να διαπεράσει την κερατίνη στιβάδα της επιδερμίδας. Συνεπώς δεν προκαλεί μαύρισμα, αλλά είναι ικανή να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

Η τελευταία δεν φτάνει στην επιφάνεια της γης, διότι συγκρατείται από το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας – αρκεί βέβαια αυτό να μην έχει αραιώσει ,μπορεί όμως να εκπέμπεται από υπεριώδεις λυχνίες .   Δυστυχώς όμως το στρατοσφαιρικό όζο καταστρέφεται από τους χλωροφθοράνθρακες CFC ,που περιέχουν τα σπρέι, τα ψυκτικά υγρά, οι πυροσβεστήρες, τα υγρά στεγνού καθαρίσματος, τα αφρώδη μονωτικά  CFCl3 , CF2 Cl2 , CCl4 , CHCl3 , CCl2 =CCl2 , …..

Καταρράκτης , μελάνωμα , μπλοκάρισμα του ανοσοποιητικού είναι μερικές από τις συνέπειες .

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά την ατμόσφαιρα σαν ορατό φως κυρίως και θερμαίνει την επιφάνεια της Γης επηρεάζοντας το κλίμα. Η Γη εκπέμπει μέρος της ακτινοβολίας αυτής , σαν υπέρυθρη , πίσω δηλαδή προς το διάστημα .

Όμως τα αέρια της ατμόσφαιρας, που βρίσκονται σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ( εξαφθοριούχο θείο, τριφθοριούχο άζωτο, υδρατμοί , μεθάνιο , διοξείδιο του άνθρακα , οξείδια του αζώτου , χλωροφθοράνθρακες , τροποσφαιρικό όζο ), δεν αφήνουν την υπέρυθρη ακτινοβολία που εκπέμπει η Γη να διαφύγει προκαλώντας έτσι το φαινόμενο της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας.

Χωρίς το φαινόμενο του θερμοκηπίου ( Greenhouse effect ) οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης θα ήταν πολύ χαμηλότερες και η ζωή όπως την  ξέρουμε σήμερα δεν θα μπορούσε να  διατηρηθεί.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες πιστεύεται ότι θα αυξήσουν τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα, θερμικό σοκ και ορισμένα αναπνευστικά προβλήματα. Θα αυξηθούν και οι ιώσεις. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του όζοντος  θα επηρεάσουν τις κρίσεις άσθματος και τις πνευμονολογικές ασθένειες.

Πολλοί  επιστήμονες απορρίπτουν τη θεωρία του Φαινομένου του Θερμοκηπίου, αποκαλώντας τη… μύθο. ( http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/03/blogspost_19.html#ixzz1oi00dAXY )

Αυτοί πιστεύουν ότι οι  αλλαγές στις τιμές του COαπλά ακολουθούν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και δεν τις προκαλούν. Συγκεκριμένα λένε, πως όταν αυξάνεται η θερμοκρασία ακολουθεί, σε απόσταση 6 μηνών, μία άνοδος του CO2. Επίσης έχουν διαπιστώσει πως οι αυξομειώσεις μοιάζει να ακολουθούν ένα κύκλο που επαναλαμβάνεται ανά 800-1000 έτη.

Ακόμη και να δεχόμασταν ως πιθανή την άνοδο της θερμοκρασίας εξ’ αιτίας μιας ατμοσφαιρικής αντανάκλασης (ή απορρόφησης), δεν αυτή μπορεί να οφείλεται στο CO2, αφού το συγκεκριμένο αέριο αποτελεί μονάχα το 0,0035% της ατμόσφαιρας. Δηλαδή: στα 3000 περίπου μόρια αέρα, μόλις ένα μόριο, είναι μόριο CO2. Και, το σημαντικότερο, αυτό το ένα μόριο, δεν είναι απαραίτητο να είναι προϊόν ανθρώπινης δράσης, αφού το 97% περίπου, το παράγει η ίδια η φύση.

Ποιοι «ρυπαίνουν» την ατμόσφαιρα με διοξειδίο του άνθρακα;

  • Κατά 44% (περ. 90 γιγατόνοι) οι ωκεανοί
  • Κατά 29% (περ. 59 γιγατόνοι) η δράση μικροοργανισμών στο έδαφος
  • Κατά 24% (περ. 50 γιγατόνοι) η αναπνοή των έμβιων οργανισμών
  • και μόλις κατά 3% (5,5 gt) περίπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Με την προϋπόθεση βέβαια να μην εκραγεί κάποιο ηφαίστειο…

Γιατί, για να εκπέμψει η ανθρωπότητα τόση ποσότητα CO2, όση π.χ. μία έκρηξη του St. Helen, θα έπρεπε όλοι ανεξαιρέτως για τρία χρόνια να οδηγούμε αυτοκίνητο και να θερμαίνουμε το χώρο μας με τις κλασικές.μεθόδους…

http://vickytoxotis.blogspot.com/2009/03/co2_20.html#ixzz1oi1PzOKK )

μπορείς να δεις εδώ: http://www.friendsofscience.org/

This entry was posted in χημεία Β γυμν., χημεία Γ γυμν., βιολογία Β γυμν., βιολογία Γ γυμν. and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s