τα άλατα

Μερικές φορές όταν ολοκληρώνεται μια εξουδετέρωση παρατηρούμε να σχηματίζεται μια στερεή ουσία-ίζημα (προφανώς δυσδιάλυτη), η οποία μάλιστα είναι κρυσταλλική (οι κρύσταλλοι αποτελούνται από κατιόντα και ανιόντα υπό ορισμένη αναλογία , τα οποία ταλαντώνονται ελαφρώς ). Αυτή η κρυσταλλική ουσία είναι άλας.

Άλλες πάλι φορές  δεν σχηματίζεται άμεσα η στερεή κρυσταλλική ουσία (άλας), αλλά για να σχηματιστεί  πρέπει πρώτα να απομακρύνουμε το νερό με εξάτμιση. Το άλας σε αυτή  την περίπτωση είναι προφανώς ευδιάλυτο.

# Tα άλατα είναι κρυσταλλικές ουσίες – ηλεκτρολύτες, που αποτελούνται από κατιόντα και ανιόντα υπό ορισμένη αναλογία, και που προκύπτουν με  ιζηματοποίηση  μετά από ανάμειξη όξινου και βασικού διαλύματος.


http://users.sch.gr/ppoulio/animation%20nea/ejoyderosi.swf


Tα διαλύματα των αλάτων είναι ουδέτερα;

Τα διαλύματα κάποιων αλάτων είναι οδέτερα, κάποιων άλλων είναι όξινα και  κάποιων άλλων είναι βασικά !!

Πως είναι αυτό δυνατόν ; Κάποια ιόντα αντιδρούν με το νερό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κατιόντα υδρογόνου ή ανιόντα υδροξειδίου !

Advertisements
This entry was posted in χημεία Γ γυμν. and tagged . Bookmark the permalink.