2 διαγράμματα για τις μετατροπές φάσεων


διάγραμμα1 :

Κανονικά όσο αυξάνουμε τη θερμοκρασία τόσο διαστέλλονται τα σώματα – αυτό ισχύει και κατά τη διάρκεια της τήξης και κατά τη διάρκεια του βρασμού . Το νερό όμως έχει περίεργη συμπεριφορά . Όταν τήκεται συστέλλεται ( δηλαδή το υγρό νερό των 0 βαθμών κελσίου έχει μικρότερο όγκο από τον πάγο και άρα το υγρό νερό έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον πάγο και άρα το υγρό νερό είναι βαρύτερο από τον πάγο  και έτσι τελικά ο πάγος επιπλέει στο υγρό νερό) και στους 4 βαθμούς κελσίου το υγρό νερό έχει τον μικρότερο όγκο και άρα τη μεγαλύτερη πυκνότητα (γι αυτό όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές και η επιφάνεια του νερού σε λίμνες  και θάλασσες παγώνει , στο βυθό μαζεύεται το βαρύτερο νερό δηλαδή αυτό που έχει θερμοκρασία 4 βαθμούς κελσίου – σε αυτή τη θερμοκρασία διατηρείται η ζωή)

διάγραμμα 2 :

Για τις καθαρές ουσίες η θερμοκρασία διατηρείται ίδια κατά τη διάρκεια της τήξης (και της πήξης) και κατά τη διάρκεια του βρασμού (και της υγροποίησης)

Advertisements
This entry was posted in φυσική Β γυμν., χημεία Β γυμν. and tagged , . Bookmark the permalink.