η πολλαπλή κύηση

Η πολλαπλή κύηση:

Στον άνθρωπο συνήθως ωριμάζει ένα ωάριο κάθε 28 ημέρες, εναλλάξ από κάθε ωοθήκη και γι’ αυτό γεννιέται ένα νεογνό σε κάθε τοκετό. Μερικές φορές, πιθανόν λόγω κληρονομικής προδιάθεσης, είναι δυνατόν να γεννηθούν δίδυμα ή ακόμα τρίδυμα και τετράδυμα.

Τα δίδυμα μπορεί να προέρχονται:

  • Από δύο διαφορετικά ωοκύτταρα που βρέθηκαν μέσα στον ωαγωγό και γονιμοποιήθηκαν από δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια δίνοντας δύο διαφορετικά ζυγωτά. Τα ζυγωτά αυτά αναπτύσσονται συγχρόνως μέσα σε διαφορετικούς αμνιακούς σάκους και έχουν διαφορετικούς πλακούντες στη μήτρα. Τα δίδυμα που σχηματίζονται έχουν τέτοιες ατομικές διαφορές και ομοιότητες όπως δύο συνηθισμένα αδέλφια, ενώ μπορεί να είναι του ιδίου ή διαφορετικού φύλου. Τα δίδυμα αυτά ονομάζονται διζυγωτικά.

  • Από ένα μόνο γονιμοποιημένο ωοκύτταρο που κατά την εξέλιξή του χωρίζεται στα δύο με αποτέλεσμα να υπάρχουν δύο έμβρυα. Τα άτομα που προκύπτουν στην περίπτωση αυτή είναι πανομοιότυπα (έχουν πανομοιότυπο κληρονομικό υλικό), ανήκουν υποχρεωτικά στο ίδιο φύλο και ονομάζονται μονοζυγωτικά. Τα μονοζυγωτικά μπορεί να προκύψουν με τρεις τρόπους:

α) Ο χωρισμός γίνεται κατά την πρώτη μιτωτική διαίρεση του ζυγωτού.

β) Ο χωρισμός γίνεται πριν τη δημιουργία του αμνιακού σάκου.

γ) Ο χωρισμός γίνεται μετά τη δημιουργία του αμνιακού σάκου.

Οι περιπτώσεις πολυδυμίας είναι σπάνιες. Σήμερα όμως σε πολλές γυναίκες που δυσκολεύονται να τεκνοποιήσουν χορηγούνται ορμόνες, πολλές φορές σε υπερβολικές δόσεις, που προκαλούν πολλαπλή ωρίμανση ωαρίων και πολλαπλές ωορρηξίες. Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες για πολλαπλές κυήσεις.

Advertisements
This entry was posted in βιολογία Α γυμν. and tagged . Bookmark the permalink.